Januaro 2018

Nu, mi tute ne plenumis mian resolucion skribi ĉiutage dum Januaro. Tamen mi priskribos la aferojn de la monato.

Post novjara ferio mi revenis al mia nova laborejo, kaj daure programumis tie. La etoso en la oficejo ankoraŭ agrablas, kaj mi ĝuas paroli kaj labori kun miaj kolegoj.

Mi pasis unu tagon en malsanejo, bedaŭrinde, pro malofta atria fibrilacio. La kuracistoj devis ŝoki mian koron por reagordiĝi ĝin. Tia epizodo okazis naŭ- aŭ dek-foje dum la lastaj dudek jaroj, do estas iome rutina. Tamen estas zorgiga je mia edzino.

Sed nun ĉiu fartas bone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax