Januaro 2018

Nu, mi tute ne plenumis mian resolucion skribi ĉiutage dum Januaro. Tamen mi priskribos la aferojn de la monato.

Post novjara ferio mi revenis al mia nova laborejo, kaj daure programumis tie. La etoso en la oficejo ankoraŭ agrablas, kaj mi ĝuas paroli kaj labori kun miaj kolegoj.

Mi pasis unu tagon en malsanejo, bedaŭrinde, pro malofta atria fibrilacio. La kuracistoj devis ŝoki mian koron por reagordiĝi ĝin. Tia epizodo okazis naŭ- aŭ dek-foje dum la lastaj dudek jaroj, do estas iome rutina. Tamen estas zorgiga je mia edzino.

Sed nun ĉiu fartas bone.

Novjara Resolucio

Kiel novjara resolucio, mi volus skribi ĉiutage pri la okazaĵoj de la tago. Mi komencos hodiaŭ por ekzerci. Ĝis nun mi neniam kapablis verki taglibron. Tamen mi provos.

Hodiaŭ mi reportis du kaviojn al la bestoŝirmo, de kie ni “adoptis” ilin antaŭ kelkaj tagoj. Dum longa tempo mi volis adopti etan beston, por ke la infanoj lernu kunvivi kaj interagi kun bestojn. Mian filiĉon teruras etaj bestoj kiel katoj kaj hundoj, do mi volas ke li alkutimiĝu pri ilin. Sed mia edzino allergiĝas je katoj, kaj mia filino allergiĝas je hundoj. Do ni adoptis du kaviojn. Ni aĉetis kaĝon kaj meblojn kaj nutraĵojn. La precipa manĝaĵo de kavioj estas fojno. Do ni aĉetis grandan blokon da fojno.

Do kompreneble dum la du lastaj tagoj ni malkovris, ke mi mem allergiĝas je fojno.

La filino kaj la filiĉo ploris, sed ili komprenis, ke ni ne plu povus restigi la kaviojn. Mi reportis ilin, kaj donis la meblojn ktp al la bestoŝirmo.

Poste ni renkontis mian bopatrinon por manĝi suŝion, kaj post manĝi ni iris al butikaro por aĉeti hartondon por la filiĉo. En la butikaro estis eta karuselo, kiun la infanoj, post longa petado, rajtis rajdi.

Sekve hejmen por vespermanĝo, filmo, kaj lito.

Configuration for Debugging the Pony Compiler in Visual Studio Code on Windows

For debugging the Pony compiler on Windows I use the following configuration files in the .vscode directory of my cloned ponyc git repo.

I also use the Pony Syntax Colorizer for syntax highlighting in Pony programs.

Updated: updated tasks.json for more recent VSCode versions.

c_cpp_properties.json:

{
 "configurations": [
  {
   "name": "Win32",
   "includePath": [
    "${workspaceRoot}/build/debug-llvm-3.9.1/ThirdParty/lib/LLVM-3.9.1-Debug/include",
    "C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2017/Community/VC/Tools/MSVC/14.11.25503/include",
    "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/shared",
    "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/ucrt",
    "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/um",
    "${workspaceRoot}/src/common",
    "${workspaceRoot}/src/libponyrt"
   ],
   "defines": [
    "PONY_VERSION=\"0.20.0\"",
    "LLVM_VERSION=\"3.9.1\"",
    "PONY_COMPILER=\"msvc\"",
    "PONY_BUILD_CONFIG=\"debug\"",
    "PONY_LLVM=391",
    "DEBUG",
    "_DEBUG",
    "_MSC_VER=1900",
    "UNICODE"
   ],
   "browse": {
    "limitSymbolsToIncludedHeaders": true,
    "databaseFilename": "C:/Users/Gordon/Dev/pony/ponyc/.vscode/browse/.browse.VC.db",
    "path": [
     "${workspaceRoot}/build/debug-llvm-3.9.1/ThirdParty/lib/LLVM-3.9.1-Debug/include",
     "C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2017/Community/VC/Tools/MSVC/14.11.25503/include",
     "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/shared",
     "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/ucrt",
     "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/10/Include/10.0.16299.0/um",
     "${workspaceRoot}/src"
    ]
   },
   "intelliSenseMode": "msvc-x64"
  }
 ],
 "version": 3
}

Obviously the version numbers and directory names for LLVM, Visual Studio and Windows SDK will need to be updated for your particular installation.

launch.json

{
 "version": "0.2.0",
 "configurations": [
  {
   "name": "Launch Ponyc",
   "type": "cppvsdbg",
   "request": "launch",
   "program": "${workspaceRoot}/build/debug-llvm-3.9.1/ponyc.exe",
   "args": [ ],
   "stopAtEntry": false,
   "cwd": "${workspaceRoot}",
   "environment": [
    {
     "name": "PONYPATH",
     "value": ""
    }
   ],
   "externalConsole": false
  },
  {
   "name": "Attach to Process",
   "type": "cppvsdbg",
   "request": "attach",
   "processId": "${command:pickProcess}"
  }
 ]
}

This provides two launch tasks, one for the Pony compiler, and one for attaching to a running program.

tasks.json

{
 "version": "2.0.0",
 "tasks": [
  {
   "label": "distclean",
   "command": "${workspaceRoot}/make.bat",
   "args": [
    "distclean"
   ],
   "type": "shell",
   "group": "none",
   "problemMatcher": []
  },
  {
   "label": "configure",
   "command": "${workspaceRoot}/make.bat",
   "args": [
    "configure"
   ],
   "type": "shell",
   "group": "none",
   "problemMatcher": []
  },
  {
   "label": "clean",
   "command": "${workspaceRoot}/make.bat",
   "args": [
    "clean",
    "--config=debug"
   ],
   "type": "shell",
   "group": "none",
   "problemMatcher": []
  },
  {
   "label": "build",
   "command": "${workspaceRoot}/make.bat",
   "args": [
    "build",
    "--config=debug"
   ],
   "type": "shell",
   "group": {
    "kind": "build",
    "isDefault": true
   },
   "problemMatcher": "$msCompile"
  },
  {
   "label": "test",
   "command": "${workspaceRoot}/make.bat",
   "args": [
    "build",
    "test",
    "--config=debug"
   ],
   "type": "shell",
   "group": {
    "kind": "test",
    "isDefault": true
   },
   "problemMatcher": "$msCompile"
  }
 ]
}

This will provide tasks for building and testing ponyc in debug mode.

settings.json

{
 "files.associations": {
  "*.h": "cpp",
  "*.c": "cpp"
 }
}

Windows builds must use C++ for all source files.

PEG Parser Library for Pony

I have recently released a PEG parser library for the Pony programming language: Kiuatan (“horse” or “pony” in Chinook Jargon). This is mostly a learning exercise for me. It doesn’t make use of any of Pony’s actor model functionality.

Kiuatan (“horse” or “pony” in Chinook Jargon) is a library for building and running parsers in the Pony programming language.

Kiuatan uses Parsing Expression Grammar semantics, which means:

 • Choices are ordered, i.e. the parser will always try to parse alternatives in the order they are declared.
  • Parsers do not backtrack from successful choices.
  • Sequences are greedy, i.e. the parser will not backtrack from the end of a sequence.
 • Kiuatan parsers are “packrat” parsers; they memoize intermediate results, resulting in linear-time parsing.
 • Parsers use Mederios et al’s algorithm to handle unlimited left-recursion.